Spolehlivost antikoncepce podle Pearlova indexu

Účinnost a spolehlivost antikoncepce

Způsobů ochrany před nechtěným otěhotněním je několik. Ať už se jedná o mužskou či ženskou antikoncepci, je na každém páru, jaký způsob si vybere. Hledisek je několik, ale tím nejzásadnějším je spolehlivost antikoncepce. Účinnost jednotlivých metod je různá a spolehlivost závisí i na správnosti použití dané metody.

V současnosti na trhu existuje více než 20 různých způsobů ochrany před otěhotněním a k tomu další alternativní způsoby antikoncepce. Významným údajem rozlišujícím jednotlivé způsoby ochrany je jejich spolehlivost antikoncepce neboli jaký podíl žen neplánovaně otěhotní při jejím užíváním.

Mezi základní metody antikoncepce patří -

 • přirozené,
 • bariérové,
 • chemické,
 • hormonální prostředky
 • nebo zavedení nitroděložního tělíska.

Nevratnou, trvalou formou antikoncepce je sterilizace ženy nebo muže. Mezi nejrozšířenější metody antikoncepce patří mužský kondom, který je snadno dostupný, a navíc jako jediný chrání i před přenosnými pohlavními chorobami. U žen je častou ochranou hormonální antikoncepce ve formě pilulek. 

Přečtěte si, jaké jsou výhody a nevýhody nehormonální antikoncepce.

Spolehlivost antikoncepce přehledně v tabulce podle Pearlova indexu 

K hodnocení spolehlivosti antikoncepce se používá takzvaný Pearlův index.

Metoda Typické použití Správné použití Spolehlivost antikoncepce (10= nejvyšší, 0= nejmenší)
Nitroděložní hormonální antikoncepce  0,2 0,2   10
 Sterilizace muže  0,15  0,1  9
 Sterilizace ženy  0,5  0,5  8
 Nitroděložní tělísko  0,8  0,6  7
 Vaginální kroužek  9  0,3  6
 Náplast  9  0,3  5
 Perorální antikoncepce (pilulka)  9  0,3  4
 Pesar  12  6  3
 Mužský kondom  18  2  2
 Ženský kondom  21  5  1
 Žádná metoda  85  85  0

Vysvětlení tabulky:

Hodnota (v procentech nebo čísle) udává, ke kolika nežádoucím otěhotněním došlo u sta žen používajících daný způsob antikoncepce nepřetržitě po dobu jednoho roku. Čím je hodnota vyšší, tím je metoda méně spolehlivá.

Tabulka názorně ukazuje rozdíl ve spolehlivosti mezi typickým a dokonale správným užitím. Největší rozdíl je zřejmý u bariérových metod, které závisí na spolehlivosti a zkušenosti uživatelů s používáním. Dlouholeté metody, jako jsou nitroděložní hormonální tělíska, mají vysokou spolehlivost antikoncepce nejen dokonalým použitím ale i typickým. Při využívání této metody nehraje roli vliv uživatelů a selhání tak nezávisí na opomenutí, nesprávném použití nebo indispozici ženy.

Spolehlivost antikoncepce podle typického a správného užívání

 • Určení spolehlivosti antikoncepce ale není tak jednoduché, jak se zdá. Velkou roli totiž hraje lidský faktor, protože spolehlivost některých metod závisí na spolehlivosti samotných uživatelů. Je proto nutné rozlišovat mezi spolehlivostí typického a dokonale správného použití. Výrobci mnohem raději uvádějí spolehlivost dokonale správného užití, což právě u bariérové metody v podobě mužského kondomu činí zásadní rozdíl. Přečtěte si, jaké druhy kondomů existují
 • Typické užití ukazuje, jak je metoda závislá a citlivá na nedůslednost při aplikaci. Spolehlivost typického užití tak odráží spolehlivost v praxi s ohledem na možné vnější faktory a chyby, k nimž v běžném životě dochází. Hodnota uvádějící spolehlivost dokonale správného užívání je založená pouze na spolehlivosti podle výrobce.

Spolehlivost přirozených metod antikoncepce závisí zcela na uživatelích

Zcela samostatnou kategorií jsou pak přirozené metody antikoncepce, které nevyužívají žádných fyzických pomůcek nebo hormonálních prostředků k zamezení otěhotnění. Alternativní metody zcela závisí na zodpovědnosti partnerů nebo odhadu pravidelnosti hormonálního cyklu ženy. Přečtěte si článek "10 nejčastějších otázek ohledně hormonální antikoncepce". 

V případě alternativních metod je samotný odhad spolehlivosti velmi nepřesný. Riziko selhání je o poznání vyšší než u většiny jiných metod. Mezi přirozené metody antikoncepce se řadí -

 • hlenová metoda,
 • teplotní metoda,
 • přerušovaná soulož
 • nebo periodická sexuální abstinence.

Pravděpodobnost neplánovaného početí se mění také v čase. U začátečníků a mladých lidí je spolehlivost antikoncepce menší, a proto má velký význam údaj o spolehlivosti při prvním roku užívání. Pearlova metoda uvádí právě pouze jeden rok užívání, za celkovou dobu užívání dané metody antikoncepce se procento selhání podstatně zvyšuje. Reálná spolehlivost antikoncepce je tak neznámá a údaje jsou relativní, ovlivněné velkým množstvím faktorů.

Žádná metoda nezaručí 100% spolehlivost

O žádné metodě se proto nedá říct, že je stoprocentně spolehlivá. Každý uživatel musí dávat pozor při jejím užívání a nejlépe užívat kombinaci více metod zároveň pro zvýšení spolehlivosti. Při výběru metody antikoncepce často hrají roli i finance nebo pohodlí. Je třeba mít na paměti, že na statistiky se nelze jednoznačně spoléhat a lidský faktor má u většiny metody svůj neopomenutelný vliv.

Každá metoda antikoncepce má své výhody a nevýhody, které je třeba zohledňovat individuálně. Plošně nelze doporučit jeden druh antikoncepce, ale pouze nabídnout možné varianty ochrany. Pearlův index lze použít jako orientační vodítko pro rozhodování.

Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.

Shatavari zmírňuje menstruační bolesti

mens

Podráždění, akné, oteklé nohy, nafouklé břicho či třeba bolestivé křeče. Přicházejí každý měsíc, a pokud se neobjeví, znamená to…

Při problémech s imunitou pomůže kozí kolostrum

koza_1

Problémy s imunitou řeší čas od času většina Čechů. Kdyby nebylo pošramocené imunity, neměli bychom celou řadu našich zdravotních…

Detoxikace pomocí Triphaly je vhodná po celý rok

triphala_1

Detoxikace organismu je spojována obzvláště s obdobím jara. Detoxikovat tělo však můžeme v kterémkoli ročním období podle naší…


Prevence je bezesporu nejúčinnější metodou ochrany proti pohlavním nemocem. Co však čeká postiženého, pokud již choroba propukla? Portál Pohlavní nemoci a jejich příznaky vám přináší užitečné informace nejen o léčebných metodách.